Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: marzec 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w marcu 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 236
Naruszenie ładu i porządku publicznego 8
Niszczenie zieleni i szkody leśne  148
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia  48
Zanieczyszczenie terenu przez psy  6
Zwierzęta dzikie na terenie miasta  38
Nielegalny handel  53
Kontrole placówek handlowych  0
Alkoholowe  657
Tytoniowe  493
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania  118
Wobec osób bezdomnych  167
Nielegalne plakatowanie i graffiti  3
Wobec nieletnich  73
Działania profilaktyczne w szkołach  353
Wykroczenia drogowe  3453
Założone blokady  614
Usunięte pojazdy nieużytkowane  4
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych  71
Przeciwko obyczajowości  37
Osoby przekazane Policji  3
Zabezpieczenie imprez  16
Suma 6599