Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: marzec 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w marcu 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 137
Naruszenie ładu i porządku publicznego 12
Niszczenie zieleni i szkody leśne 31
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 31
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 50
Nielegalny handel 36
Kontrole placówek handlowych 21
Alkoholowe 378
Tytoniowe 181
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 98
Wobec osób bezdomnych 127
Nielegalne plakatowanie i graffiti 7
Wobec nieletnich 150
Działania profilaktyczne w szkołach 303
Wykroczenia drogowe 1671
Założone blokady 339
Usunięte pojazdy nieużytkowane 7
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 45
Przeciwko obyczajowości 13
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 13
Suma 3653