Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: marzec 2015

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w marzec 2015 roku Marzec 2015

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 244
Naruszenie ładu i porządku publicznego 26
Niszczenie zieleni i szkody leśne 51
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 56
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 7
Nielegalny handel 69
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 745
Tytoniowe 313
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 81
Wobec osób bezdomnych 118
Nielegalne plakatowanie i graffiti 7
Działania profilaktyczne w szkołach 276
Wykroczenia drogowe 1656
Założone blokady 370
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 13
Przeciwko obyczajowości 41
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 4076