Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: marzec 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w marcu 2014 roku marzec 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 584
Naruszenie ładu i porządku publicznego 43
Niszczenie zieleni i szkody leśne 28
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 220
Zanieczyszczenie terenu przez psy 21
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 14
Nielegalny handel 137
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1312
Tytoniowe 419
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejscazamieszkania 100
Wobec osób bezdomnych 89
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 328
Działania profilaktyczne w szkołach 220
Wykroczenia drogowe 3016
Założone blokady 188
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 71
Przeciwko obyczajowości 101
Osoby przekazane Policji 4
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 6903