Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: marzec 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w marcu 2013 roku Marzec 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 776
Naruszenie ładu i porządku publicznego 82
Niszczenie zieleni i szkody leśne 37
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 331
Zanieczyszczenie terenu przez psy 52
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 27
Nielegalny handel 190
Kontrole placówek handlowych 6
Alkoholowe 1355
Tytoniowe 609
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 106
Wobec osób bezdomnych 123
Nielegalne plakatowanie i graffiti 6
Wobec nieletnich 361
Działania profilaktyczne w szkołach 241
Wykroczenia drogowe 2391
Założone blokady 326
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 28
Przeciwko obyczajowości 116
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 7170