Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Marzec 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w marcu 2012 roku
Marzec 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1289
Naruszenie ładu i porządku publicznego 39
Niszczenie zieleni i szkody leśne 147
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 400
Zanieczyszczenie terenu przez psy 61
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 29
Nielegalny handel 61
Kontrole placówek handlowych 4
Alkoholowe 1924
Tytoniowe 759
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 79
Wobec osób bezdomnych 75
Nielegalne plakatowanie i graffiti 18
Wobec nieletnich 320
Działania profilaktyczne w szkołach 260
Wykroczenia drogowe 2702
Założone blokady 436
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 94
Przeciwko obyczajowości 224
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 8946