Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: Marzec 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w marcu 2011 roku
Marzec 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1491
Naruszenie ładu i porządku publicznego 36
Niszczenie zieleni i szkody leśne 84
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 505
Zanieczyszczenie terenu przez psy 51
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 16
Nielegalny handel 191
Kontrole placówek handlowych 26
Alkoholowe 1929
Tytoniowe 1160
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 57
Wobec osób bezdomnych 34
Nielegalne plakatowanie i graffiti 17
Wobec nieletnich 479
Działania profilaktyczne w szkołach 482
Wykroczenia drogowe 4557
Założone blokady 975
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 116
Przeciwko obyczajowości 288
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 6
Suma 12406