Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Marzec 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w marcu 2010 roku
Marzec 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1146
Naruszenie ładu i porządku publicznego 41
Niszczenie zieleni i szkody leśne 112
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 695
Zanieczyszczenie terenu przez psy 91
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 578
Kontrole placówek handlowych 51
Alkoholowe 2100
Tytoniowe 863
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 69
Wobec osób bezdomnych 46
Nielegalne plakatowanie i graffiti 15
Wobec nieletnich 257
Działania profilaktyczne w szkołach 313
Wykroczenia drogowe 5098
Założone blokady 681
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 2
Przeciwko obyczajowości 188
Osoby przekazane Policji 7
Zabezpieczenie imprez 1
Suma 12356