Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Marzec 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w marcu 2009 roku
Marzec 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 925
Naruszenie ładu i porządku publicznego 30
Niszczenie zieleni i szkody leśne 166
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 175
Zanieczyszczenie terenu przez psy 236
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 12
Nielegalny handel 166
Kontrole placówek handlowych 363
Alkoholowe 530
Tytoniowe 681
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 76
Wobec osób bezdomnych 33
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 202
Działania profilaktyczne w szkołach 133
Wykroczenia drogowe 3572
Założone blokady 340
Usunięte pojazdy nieużytkowane 8
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 5
Przeciwko obyczajowości 140
Osoby przekazane Policji 7
Zabezpieczenie imprez 3
Suma 7813