Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Maj 2022

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w maju 2022 roku:
Maj 2022