Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: maj 2018

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w maju 2018 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 201
Naruszenie ładu i porządku publicznego 12
Niszczenie zieleni i szkody leśne 202
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 43
Zanieczyszczenie terenu przez psy 4
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 50
Nielegalny handel 52
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1456
Tytoniowe 359
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 142
Wobec osób bezdomnych 179
Nielegalne plakatowanie i graffiti 4
Wobec nieletnich 52
Działania profilaktyczne w szkołach 178
Wykroczenia drogowe 2969
Założone blokady 653
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 60
Przeciwko obyczajowości 78
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 22
Suma 6719