Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: maj 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w maju 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 200
Naruszenie ładu i porządku publicznego 13
Niszczenie zieleni i szkody leśne 195
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 43
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 40
Nielegalny handel 40
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1195
Tytoniowe 396
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 147
Wobec osób bezdomnych 187
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 59
Działania profilaktyczne w szkołach 332
Wykroczenia drogowe 2523
Założone blokady 555
Usunięte pojazdy nieużytkowane 12
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 43
Przeciwko obyczajowości  68
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 13
Suma 6073