Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: maj 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w maju 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 149
Naruszenie ładu i porządku publicznego 11
Niszczenie zieleni i szkody leśne 27
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 35
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 24
Nielegalny handel 26
Kontrole placówek handlowych 8
Alkoholowe 767
Tytoniowe 180
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 130
Wobec osób bezdomnych 92
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 69
Działania profilaktyczne w szkołach 248
Wykroczenia drogowe 1185
Założone blokady 186
Usunięte pojazdy nieużytkowane 4
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 17
Przeciwko obyczajowości 15
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 16
Suma 3193