Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: maj 2015

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w maju 2015 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 229
Naruszenie ładu i porządku publicznego 36
Niszczenie zieleni i szkody leśne 34
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 46
Nielegalny handel 44
Kontrole placówek handlowych 2
Alkoholowe 1107
Tytoniowe 191
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 80
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Działania profilaktyczne w szkołach 225
Wykroczenia drogowe 1061
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 24
Przeciwko obyczajowości 33
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 3114