Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: maj 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w maju 2014 roku maj 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 639
Naruszenie ładu i porządku publicznego 36
Niszczenie zieleni i szkody leśne 51
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 266
Zanieczyszczenie terenu przez psy 13
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 14
Nielegalny handel 176
Kontrole placówek handlowych 9
Alkoholowe 1953
Tytoniowe 472
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 133
Wobec osób bezdomnych 73
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 272
Działania profilaktyczne w szkołach 182
Wykroczenia drogowe 2020
Założone blokady 192
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 63
Przeciwko obyczajowości 116
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 6
Suma 6696