Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: maj 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w maju 2013 roku Maj 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 796
Naruszenie ładu i porządku publicznego 54
Niszczenie zieleni i szkody leśne 209
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 162
Zanieczyszczenie terenu przez psy 23
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 36
Nielegalny handel 272
Kontrole placówek handlowych 7
Alkoholowe 1896
Tytoniowe 366
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 100
Wobec osób bezdomnych 40
Nielegalne plakatowanie i graffiti 6
Wobec nieletnich 283
Działania profilaktyczne w szkołach 232
Wykroczenia drogowe 1152
Założone blokady 123
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 44
Przeciwko obyczajowości 78
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 9
Suma 5889