Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Maj 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w maju 2012 roku
Maj 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1368
Naruszenie ładu i porządku publicznego 56
Niszczenie zieleni i szkody leśne 144
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 290
Zanieczyszczenie terenu przez psy 41
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 21
Nielegalny handel 291
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 2394
Tytoniowe 465
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 77
Wobec osób bezdomnych 63
Nielegalne plakatowanie i graffiti 11
Wobec nieletnich 142
Działania profilaktyczne w szkołach 329
Wykroczenia drogowe 1469
Założone blokady 147
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 40
Przeciwko obyczajowości 143
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 12
Suma 7505