Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Maj 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w maju 2011 roku
Maj 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1285
Naruszenie ładu i porządku publicznego 24
Niszczenie zieleni i szkody leśne 152
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 210
Zanieczyszczenie terenu przez psy 17
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 46
Nielegalny handel 69
Kontrole placówek handlowych 16
Alkoholowe 3045
Tytoniowe 796
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 37
Wobec osób bezdomnych 48
Nielegalne plakatowanie i graffiti 3
Wobec nieletnich 294
Działania profilaktyczne w szkołach 397
Wykroczenia drogowe 2880
Założone blokady 771
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 26
Przeciwko obyczajowości 199
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 14
Suma 10335