Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Maj 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w maju 2010 roku
Maj 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 534
Naruszenie ładu i porządku publicznego 41
Niszczenie zieleni i szkody leśne 215
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 150
Zanieczyszczenie terenu przez psy 22
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 335
Kontrole placówek handlowych 41
Alkoholowe 1893
Tytoniowe 286
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 58
Wobec osób bezdomnych 35
Nielegalne plakatowanie i graffiti 19
Wobec nieletnich 146
Działania profilaktyczne w szkołach 255
Wykroczenia drogowe 3101
Założone blokady 321
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 7
Przeciwko obyczajowości 101
Osoby przekazane Policji 7
Zabezpieczenie imprez 34
Suma 7601