Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Maj 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w maju 2009 roku
Maj 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1071
Naruszenie ładu i porządku publicznego 65
Niszczenie zieleni i szkody leśne 241
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 127
Zanieczyszczenie terenu przez psy 67
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 354
Kontrole placówek handlowych 335
Alkoholowe 1514
Tytoniowe 716
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 109
Wobec osób bezdomnych 3
Nielegalne plakatowanie i graffiti 34
Wobec nieletnich 285
Działania profilaktyczne w szkołach 149
Wykroczenia drogowe 2612
Założone blokady 211
Usunięte pojazdy nieużytkowane 16
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 0
Przeciwko obyczajowości 163
Osoby przekazane Policji 5
Zabezpieczenie imprez 36
Suma 8113