Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Luty 2024

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lutym 2024 roku.
Statystyka Luty 2024