Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Luty 2023

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lutym 2023 roku:
Statystyka Luty 2023