Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Luty 2022

Autor: Andrzej Hinz
Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lutym 2022 roku:
Statystyka Luty 2022