Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Luty 2019

Autor: Robert Kacprzak
Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lutym 2019 roku.
Statystyka: Luty 2019