Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: luty 2018

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w lutym 2018 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 152
Naruszenie ładu i porządku publicznego 38
Niszczenie zieleni i szkody leśne 22
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 32
Zanieczyszczenie terenu przez psy 5
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 27
Nielegalny handel 17
Kontrole placówek handlowych 2
Alkoholowe 276
Tytoniowe 577
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 133
Wobec osób bezdomnych 224
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 59
Działania profilaktyczne w szkołach 248
Wykroczenia drogowe 4356
Założone blokady 1033
Usunięte pojazdy nieużytkowane 4
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 46
Przeciwko obyczajowości 35
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 13
Suma 7301