Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: luty 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w lutym 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 131
Naruszenie ładu i porządku publicznego 4
Niszczenie zieleni i szkody leśne 33
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 40
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 31
Nielegalny handel 26
Kontrole placówek handlowych 20
Alkoholowe 455
Tytoniowe 214
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 98
Wobec osób bezdomnych 131
Nielegalne plakatowanie i graffiti 2
Wobec nieletnich 74
Działania profilaktyczne w szkołach 324
Wykroczenia drogowe 2004
Założone blokady 378
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 42
Przeciwko obyczajowości 22
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 18
Suma 4053