Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: luty 2015

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lutym 2015 roku Luty 2015

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 314
Naruszenie ładu i porządku publicznego 28
Niszczenie zieleni i szkody leśne 29
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 171
Zanieczyszczenie terenu przez psy 9
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 6
Nielegalny handel 78
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 780
Tytoniowe 392
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 67
Wobec osób bezdomnych 101
Nielegalne plakatowanie i graffiti 2
Działania profilaktyczne w szkołach 215
Wykroczenia drogowe 1865
Usunięte pojazdy nieużytkowane 12
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 2
Przeciwko obyczajowości 36
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 4108