Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: luty 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lutym 2014 roku luty 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 666
Naruszenie ładu i porządku publicznego 45
Niszczenie zieleni i szkody leśne 29
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 278
Zanieczyszczenie terenu przez psy 26
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 15
Nielegalny handel 101
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 1093
Tytoniowe 600
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 68
Wobec osób bezdomnych 102
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 397
Działania profilaktyczne w szkołach 216
Wykroczenia drogowe 3702
Założone blokady 209
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 112
Przeciwko obyczajowości 133
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 7800