Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: luty 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lutym 2013 roku Luty 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 703
Naruszenie ładu i porządku publicznego 55
Niszczenie zieleni i szkody leśne 18
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 240
Zanieczyszczenie terenu przez psy 28
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 22
Nielegalny handel 74
Kontrole placówek handlowych 11
Alkoholowe 1199
Tytoniowe 720
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 70
Wobec osób bezdomnych 111
Nielegalne plakatowanie i graffiti 7
Wobec nieletnich 344
Działania profilaktyczne w szkołach 195
Wykroczenia drogowe 2581
Założone blokady 355
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 34
Przeciwko obyczajowości 87
Osoby przekazane Policji 5
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 6859