Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Luty 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lutym 2012 roku
Luty 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1071
Naruszenie ładu i porządku publicznego 53
Niszczenie zieleni i szkody leśne 37
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 311
Zanieczyszczenie terenu przez psy 23
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 45
Nielegalny handel 67
Kontrole placówek handlowych 11
Alkoholowe 901
Tytoniowe 675
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 78
Wobec osób bezdomnych 135
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 149
Działania profilaktyczne w szkołach 215
Wykroczenia drogowe 2311
Założone blokady 317
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 53
Przeciwko obyczajowości 133
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 6599