Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Luty 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lutym 2011 roku
Luty 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 469
Naruszenie ładu i porządku publicznego 33
Niszczenie zieleni i szkody leśne 11
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 302
Zanieczyszczenie terenu przez psy 45
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 16
Nielegalny handel 305
Kontrole placówek handlowych 35
Alkoholowe 977
Tytoniowe 809
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 52
Wobec osób bezdomnych 46
Nielegalne plakatowanie i graffiti 14
Wobec nieletnich 305
Działania profilaktyczne w szkołach 547
Wykroczenia drogowe 4116
Założone blokady 1177
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 52
Przeciwko obyczajowości 177
Osoby przekazane Policji 6
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 9496