Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Luty 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lutym 2010 roku
Luty 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 792
Naruszenie ładu i porządku publicznego 26
Niszczenie zieleni i szkody leśne 7
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 214
Zanieczyszczenie terenu przez psy 81
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 20
Nielegalny handel 204
Kontrole placówek handlowych 51
Alkoholowe 839
Tytoniowe 715
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 67
Wobec osób bezdomnych 36
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 139
Działania profilaktyczne w szkołach 221
Wykroczenia drogowe 4849
Założone blokady 588
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 12
Przeciwko obyczajowości 124
Osoby przekazane Policji 4
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 9003