Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Luty 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lutym 2009 roku
Luty 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 769
Naruszenie ładu i porządku publicznego 57
Niszczenie zieleni i szkody leśne 54
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 148
Zanieczyszczenie terenu przez psy 202
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 23
Nielegalny handel 195
Kontrole placówek handlowych 335
Alkoholowe 398
Tytoniowe 397
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 60
Wobec osób bezdomnych 29
Nielegalne plakatowanie i graffiti 18
Wobec nieletnich 105
Działania profilaktyczne w szkołach 100
Wykroczenia drogowe 3077
Założone blokady 299
Usunięte pojazdy nieużytkowane 17
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 12
Przeciwko obyczajowości 89
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 7
Suma 6392