Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Listopad 2018

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w listopadzie 2018 roku
Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 115
Naruszenie ładu i porządku publicznego 4
Niszczenie zieleni i szkody leśne 95
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 18
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 35
Nielegalny handel 17
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 490
Tytoniowe 542
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 136
Wobec osób bezdomnych 238
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 44
Działania profilaktyczne w szkołach 226
Wykroczenia drogowe 3350
Założone blokady 924
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 45
Przeciwko obyczajowości 38
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 17
Suma 6341