Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: listopad 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w listopadzie 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 156
Naruszenie ładu i porządku publicznego 15
Niszczenie zieleni i szkody leśne 164
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 41
Zanieczyszczenie terenu przez psy 4
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 19
Nielegalny handel 9
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 328
Tytoniowe 634
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 109
Wobec osób bezdomnych 212
Nielegalne plakatowanie i graffiti 2
Wobec nieletnich 50
Działania profilaktyczne w szkołach 327
Wykroczenia drogowe 4149
Założone blokady 1109
Usunięte pojazdy nieużytkowane 8
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 45
Przeciwko obyczajowości 47
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 17
Suma 7447