Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: listopad 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w listopadzie 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 156
Naruszenie ładu i porządku publicznego 11
Niszczenie zieleni i szkody leśne 74
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 16
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 28
Nielegalny handel 15
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 336
Tytoniowe 313
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 114
Wobec osób bezdomnych 275
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 69
Działania profilaktyczne w szkołach 353
Wykroczenia drogowe 2577
Założone blokady 433
Usunięte pojazdy nieużytkowane 8
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 44
Przeciwko obyczajowości 30
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 10
Suma 4864