Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: listopad 2015

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w listopadzie 2015 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 145
Naruszenie ładu i porządku publicznego 3
Niszczenie zieleni i szkody leśne 99
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 39
Zanieczyszczenie terenu przez psy 8
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 29
Nielegalny handel 9
Kontrole placówek handlowych  0
Alkoholowe 433
Tytoniowe 355
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 121
Wobec osób bezdomnych 149
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich  183
Działania profilaktyczne w szkołach  258
Wykroczenia drogowe 1897
Założone blokady 253
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 48
Przeciwko obyczajowości 23
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 13
Suma 4068