Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: listopad 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w listopadzie 2014 roku Listopad 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 294
Naruszenie ładu i porządku publicznego 25
Niszczenie zieleni i szkody leśne 61
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 108
Zanieczyszczenie terenu przez psy 10
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 9
Nielegalny handel 45
Alkoholowe 759
Tytoniowe 456
Wobec osób bezdomnych 98
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Działania profilaktyczne w szkołach 170
Wykroczenia drogowe 1774
Przeciwko obyczajowości 37
Suma 3851