Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: listopad 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w listopadzie 2012 roku Listopad 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1114
Naruszenie ładu i porządku publicznego 23
Niszczenie zieleni i szkody leśne 301
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 312
Zanieczyszczenie terenu przez psy 44
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 8
Nielegalny handel 94
Kontrole placówek handlowych 4
Alkoholowe 1706
Tytoniowe 1082
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 84
Wobec osób bezdomnych 83
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 660
Działania profilaktyczne w szkołach 293
Wykroczenia drogowe 3853
Założone blokady 598
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 42
Przeciwko obyczajowości 134
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 10348