Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Listopad 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w listopadzie 2010 roku
Listopad 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 980
Naruszenie ładu i porządku publicznego 25
Niszczenie zieleni i szkody leśne 86
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 212
Zanieczyszczenie terenu przez psy 66
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 80
Kontrole placówek handlowych 38
Alkoholowe 1238
Tytoniowe 656
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 35
Wobec osób bezdomnych 65
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 290
Działania profilaktyczne w szkołach 430
Wykroczenia drogowe 4929
Założone blokady 1407
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 14
Przeciwko obyczajowości 238
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 10805