Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Listopad 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w listopadzie 2009 roku
Listopad 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 972
Naruszenie ładu i porządku publicznego 43
Niszczenie zieleni i szkody leśne 133
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 105
Zanieczyszczenie terenu przez psy 76
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 20
Nielegalny handel 300
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1152
Tytoniowe 653
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 73
Wobec osób bezdomnych 38
Nielegalne plakatowanie i graffiti 17
Wobec nieletnich 218
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 5974
Założone blokady 254
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 11
Przeciwko obyczajowości 139
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 12
Suma 10198