Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Lipiec 2022

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lipcu 2022 roku:
Statystyka Lipiec 2022