Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Lipiec 2019

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lipcu 2019 roku:
Statystyka Lipiec 2019