Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: Lipiec 2019
Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lipcu 2019 roku:
Statystyka Lipiec 2019