Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: lipiec 2018

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w lipcu 2018 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 129
Naruszenie ładu i porządku publicznego 9
Niszczenie zieleni i szkody leśne 130
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 25
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 59
Nielegalny handel 28
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1034
Tytoniowe 142
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 158
Wobec osób bezdomnych 213
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 23
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 3118
Założone blokady 910
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 94
Przeciwko obyczajowości 50
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 7
Suma 6135