Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: lipiec 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w lipcu 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 232
Naruszenie ładu i porządku publicznego 27
Niszczenie zieleni i szkody leśne 203
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 35
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 47
Nielegalny handel 34
Kontrole placówek handlowych 9
Alkoholowe 1286
Tytoniowe 488
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 165
Wobec osób bezdomnych 246
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 56
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 3074
Założone blokady 653
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 60
Przeciwko obyczajowości 45
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 6668