Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: lipiec 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w lipcu 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 216
Naruszenie ładu i porządku publicznego 26
Niszczenie zieleni i szkody leśne 86
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 44
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 50
Nielegalny handel 101
Kontrole placówek handlowych 5
Alkoholowe 1408
Tytoniowe 350
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 123
Wobec osób bezdomnych 157
Nielegalne plakatowanie i graffiti 3
Wobec nieletnich 50
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 2092
Założone blokady 212
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 59
Przeciwko obyczajowości 31
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 5
Suma 5023