Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: lipiec 2015

Liczba i rodzaj interwencji podjętych

w lipcu 2015 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 359
Naruszenie ładu i porządku publicznego 25
Niszczenie zieleni i szkody leśne 80
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 44
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 5
Nielegalny handel 62
Kontrole placówek handlowych 8
Alkoholowe 1286
Tytoniowe 288
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 125
Wobec osób bezdomnych 61
Nielegalne plakatowanie i graffiti 12
Wobec nieletnich 52
Działania profilaktyczne w szkołach 121
Wykroczenia drogowe 1773
Założone blokady 284
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 38
Przeciwko obyczajowości 27
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 5
Suma 4659