Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: lipiec 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lipcu 2014 roku lipiec 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 483
Naruszenie ładu i porządku publicznego 42
Niszczenie zieleni i szkody leśne 340
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 190
Zanieczyszczenie terenu przez psy 11
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 10
Nielegalny handel 150
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 2285
Tytoniowe 257
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 96
Wobec osób bezdomnych 44
Nielegalne plakatowanie i graffiti 7
Wobec nieletnich 84
Działania profilaktyczne w szkołach 148
Wykroczenia drogowe 1805
Założone blokady 252
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 21
Przeciwko obyczajowości 111
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 1
Suma 6338