Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: lipiec 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lipcu 2013 roku Lipiec 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 893
Naruszenie ładu i porządku publicznego 114
Niszczenie zieleni i szkody leśne 792
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 174
Zanieczyszczenie terenu przez psy 18
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 10
Nielegalny handel 231
Kontrole placówek handlowych 21
Alkoholowe 2892
Tytoniowe 574
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 117
Wobec osób bezdomnych 46
Nielegalne plakatowanie i graffiti 12
Wobec nieletnich 185
Działania profilaktyczne w szkołach 127
Wykroczenia drogowe 2038
Założone blokady 164
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 48
Przeciwko obyczajowości 186
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 1
Suma 8644