Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Lipiec 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lipcu 2012 roku
Lipiec 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 794
Naruszenie ładu i porządku publicznego 42
Niszczenie zieleni i szkody leśne 428
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 299
Zanieczyszczenie terenu przez psy 33
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 18
Nielegalny handel 193
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 2438
Tytoniowe 711
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 109
Wobec osób bezdomnych 58
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 221
Działania profilaktyczne w szkołach  13
Wykroczenia drogowe 1977
Założone blokady 159
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 54
Przeciwko obyczajowości 110
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 7670